ดาวน์โหลด

แจกไฟล์เอกสารสัมภาษณ์ภาค ค ครูผู้ช่วย 2567

แจกไฟล์เอกสารสัมภาษณ์ภาค ค ครูผู้ช่วย 2567 ใช้ประกอบการสอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์แฟ้มประวัติส่วนตัว และไฟล์แผ่นพับ ใช้ประกอบการสอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ไฟล์ docx แก้ไขได้ ขอขอบคุณข้อมูล :: Mom Plawan Class

แจกไฟล์เอกสารสัมภาษณ์ภาค ค ครูผู้ช่วย 2567

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งแรกในการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยเป็นตำแหน่งที่จะได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการประเมินความพร้อมและความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพครู ทั้งนี้ ก็เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเอง เมื่อครูผู้ช่วยผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น รวมไปถึงผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น “ครู” ต่อไป

หลักสูตรการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ภาค ค

หลักสูตรการสอบแข่งขันตามเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค ให้ส่วนราชการกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.2.1 ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (50 คะแนน)
1) ระยะเวลาหรือจำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติหน้าที่สอนในบริบทของสถานศึกษาที่มีความยากลำบาก
3) ภูมิลำเนา
4) การพัฒนาตนเอง
5) ผลงาน หรือรางวัล หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ

1.2.2 สัมภาษณ์ (50 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
1) ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา
2) ผลการปฏิบัติหน้าที่สอนที่เกิดกับผู้เรียน
3) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา
4) ทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัคร
5) ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย จิตสํานึกเรื่องการรักชาติ รักประเทศ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม

แจกไฟล์เอกสารสัมภาษณ์ภาค ค ครูผู้ช่วย 2567 ใช้ประกอบการสอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
แจกไฟล์เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564
แจกไฟล์เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564
แจกไฟล์เอกสารสัมภาษณ์ภาค ค ครูผู้ช่วย 2567 ใช้ประกอบการสอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

>>DOWNLOAD PPT<<

ขอบคุณข้อมูล :: Mom Plawan Class

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button