แนวข้อสอบ

แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย

แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย

แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย

แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย การเตรียมตัวในการสอบครูผู้ช่วย ตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย เป็นสิ่งสำคัญ เตรียมตัวในการสอบนั้น แน่นอนว่าแต่ละคน จะมีวิธีการเตรียมตัวที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนมีเหมือนกันคือ เวลา เพราะทุกคนนั้น มีเวลาเท่ากัน แต่จะทำอย่างไร เมื่อเรามีเวลาเตรียมตัวในการสอบเท่ากับคนอื่นๆ เราต้องมีการแบ่งเวลาให้แน่นอน วางแผนให้ชัดเจนว่าแต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้าง อ่านอะไรบ้าง เริ่มต้นตรงไหนก่อน จะอ่านหนังสือเล่มไหน จะปรีกษาใคร และจะจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือ อย่างไร

>> เนื้อหาอ่านสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2564

ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย
แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย
แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย
แนะนำตารางอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย
ขอบคุณข้อมูล :: https://www.kruchiangrai.net/

ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ

ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก ๆ 6 เดือน มีหลายๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ นี่แหละครับจะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็กๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 นั่นเอง

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

คือ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button