แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลยตัวช้อยสีแดง โหลดเป็นไฟล์ PDF ไปปริ้นท์ทดสอบกันได้เลยครับ มีทั้งไฟล์ word และไฟล์ PDF

วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
 ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการทำงาน การศึกษา การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

วิทยาการคำนวณ (Computing science) คืออะไร ?
วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) ซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาการคำนวณชุดที่2 พร้อมเฉลย

>> โหลดไฟล์ PDF ข้อสอบ (ลิงก์ด้านล่าง)

ขอบคุณข้อมูล :: http://www.168training.com/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button