กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบวันครู 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปรับเกียรติบัตร

แบบทดสอบวันครู 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปรับเกียรติบัตร จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ครูคอมออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566” และร่วมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรทางระบบออนไลน์

*** หมายเหตุ เนื่องจากเกียรติบัตรจำกัดส่งออกวันละ 60 ฉบับ (ระบบอัตโนมัติ) หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ให้เข้าร่วมใหม่ได้ในวันถัดไปนะคะ*** ขออภัยมา ณ ทีนี้ ***

วันครู” ตรงกับวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งแรกเริ่มเดิมที วันครู ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 สืบเนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา และใน ปีพ.ศ.2488 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู”

>>>คำชี้แจง<<<
1. กิจกรรมตอบคำถาม online เนื่อง “วันครูแห่งชาติ” ประจำปี 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567
2. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน 
3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail
4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบวันครู 2567

แบบทดสอบวันครู 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปรับเกียรติบัตร

=>> ทำแบบทดสอบ

*** ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***
(เช็กอีเมลทั้ง “inbox หรือถาดเข้า” และ “Junk mail หรือ จดหมายขยะ” )

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button