แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบวันวิสาขบูชา 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบวันวิสาขบูชา 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง

แบบทดสอบวันวิสาขบูชา 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 📌โดยผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง 80 % ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

แบบทดสอบวันวิสาขบูชา 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซาง

วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก (ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” (International Day) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ

2. หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ที่ได้ระบุไว้

เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567

แบบทดสอบวันวิสาขบูชา 2567

>> ทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button