แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไน์ วันวิสาขบูชา ปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบทดสอบออนไน์ วันวิสาขบูชา ปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมตอบคำถามทดสอบความรู้ เนื่องในวันวิสาขบูชา หากท่านสามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (8 ข้อขึ้นไป)  จะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล สามารถร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่ 1- 7 มิถุนายน 2566

วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก (ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” (International Day) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2566
  2. ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่าน E-mail
  3. โปรดกรอกคำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ-สกุล (E-mail สำหรับรับเกียรติบัตรออนไลน์)
  4. แบบทดสอบจำกัด 1,500 ใบ/วัน หากท่านทำแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้เข้ามาทำสอบใหม่ในวันถัดไป

เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไน์ วันวิสาขบูชา ปี 2566

แบบทดสอบออนไน์ วันวิสาขบูชา ปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

>> ทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button