กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์วันวิสาขบูชา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

แบบทดสอบออนไลน์วันวิสาขบูชา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

ขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ประวัติวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 หากทำแบบทดสอบผ่าน 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมดังนี้
1.แบบทดสอบออนไลน์ชุดนี้จัดทำโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง โดยแบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ
2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องระบุคำหน้า พร้อมชื่อ-สกุล (ซึ่งข้อมูลนี้จะไปปรากฏบนเกียรติบัตรที่จะได้รับ)
3. ตอบคำถามทุกข้อ จำนวน 20 ข้อ โดยจะต้องได้สัดส่วนคะแนนไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับเกียรติบัตร ระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุโดยอัตโนมัติ หลังจากส่งแบบทดสอบ (หากไม่พบกรุณาค้นหาจากอีเมล์ขยะ)
4. ระยะเเวลาในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

แบบทดสอบออนไลน์วันวิสาขบูชา 2565

ScreenShot 20220515100532 แบบทดสอบออนไลน์วันวิสาขบูชา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์วันวิสาขบูชา 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

>> ทำแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button