กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคลประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคลประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ

ครูคอมออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์  เรื่อง “วันพืชมงคล 2566” เพื่อนักเรียน-นักศึกษา และให้ประชาชน ได้เข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้จะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง E-MAIL ที่ท่านได้ให้ไว้

วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมมั่นใจในการเพาะปลูก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพุทธ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์

90701d02ae3da0e5a21abbd900c25748 L แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคลประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ

คำชี้แจง

1. กรุณาใช้  User Gmail ในการทำแบบทดสอบออนไลน์
2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (8 คะแนนขึ้นไป) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีผ่าน Gmail (อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที เนื่องจากมีผู้เข้าทดสอบจำนวนมาก)

แหล่งข้อมูล  
1) https://www.tnnthailand.com/news/social/144961/
2) https://arit.rmutl.ac.th/news/13736-วันพืชมงคล-๑๑-พฤษภาคม

เกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคลประจำปี 2566

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคลประจำปี 2566

=>> ทำแบบทดสอบ

*** ทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ *** จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเสือ

ที่มา :: Nu BeeBee Smile

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button