อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมทดสอบความรู้
หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

เงื่อนไขการทดสอบ
1. ทำการตอบแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว
2. ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ / ข้อละ 5 คะแนน / คะแนนรวม 100 คะแนน
3. ผู้สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร คือ ผู้ที่ทำคะแนนได้ 80 คะแนน หรือ มากกว่า

เนื้อหา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาการ Cyber bully
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานชุมชน

ซึ่งหากท่านใดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะจัดส่งทาง E-mail ภายในระยะเวลา 3 – 5 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์)

>> อ่านเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างใบประกาศ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

** ทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ซึ่งหากท่านใดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะจัดส่งทาง E-mail ภายในระยะเวลา 3 – 5 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์)

>> ทำแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button