กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง

ครูคอมออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอวังสะพุง สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง “ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” ในโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์  เข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ต้องทำได้ 14/20 คะแนน ถึงจะผ่านเกณฑ์ 65 % และจะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง Gmail ที่ท่านได้ให้ไว้

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง

>>>คำชี้แจง<<<
1. แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ เพียงกรอกชื่อและทำแบบทดสอบ
2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีโดยระบบจะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติทางอีเมล
3. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน 

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ โครงการวันรักการอ่าน

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง

=>> ทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button