กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิสาขบูชา ปี 2565

ขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิสาขบูชา ปี 2565 หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี

ขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ประวัติวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมดังนี้
1. ให้ระบุอีเมล (e-mail) ให้ถูกต้อง
2. ให้ระบุชื่อ-สกุล ที่ต้องการให้ปรากฏในเกียรติบัตรให้ชัดเจน
3. เกียยรติบัตรจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลของท่านที่ระบุ
4.ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% (8 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิสาขบูชา ปี 2565

ScreenShot 20220515100532 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิสาขบูชา ปี 2565

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิสาขบูชา ปี 2565 หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี

>> ทำแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button