กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย โดย สกร.อำเภอสามพราน

แบบทดสอบ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย โดย สกร.อำเภอสามพราน

ครูคอมออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบชุดนี้ จัดทำขึ้นโดย สกร.อำเภอสามพราน แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

คำชี้แจง: ให้ผู้ทำแบบทดสอบกรุณากรอกชื่อ นามสกุลและ Email ให้ถูกต้อง และกรอกข้อมูลทุกช่องห้ามเว้นว่าง ถ้าข้อใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย (-) แทน

ScreenShot 20240407222823 แบบทดสอบ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย โดย สกร.อำเภอสามพราน

>>>คำชี้แจง<<<
1. แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ เพียงกรอกชื่อและทำแบบทดสอบ
2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบ MOE SAFETY CENTER

แบบทดสอบ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย โดย สกร.อำเภอสามพราน

=>> ทำแบบทดสอบ

ที่มา :: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button