กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ online การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบทดสอบ online การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2566 ถึง 13 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทำแบบทดสอบวัดความรู้  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

คำชี้แจง : กิจกรรมออนไลน์นี้ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มิได้จัดทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สิ่งอื่นใด  : “การอ่าน เป็นพื้นฐาน ของทุกอย่าง”

banner mooc 65 009 แบบทดสอบ online การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

*** อ่าน เรียนรู้ 
หลักการเป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
https://www.ect.go.th/phetchabun/ewt_dl_link.php?nid=86
บทบาทและหน้าที่ที่ควรจะมีของพลเมืองดี
http://www.namnoi.go.th/networknews/detail/234392

เกียรติบัตร แบบทดสอบ online การเป็นพลเมืองที่ดี

แบบทดสอบ online การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

>> คลิกทำแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button