แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์  เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จัดทำโดยโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวันสำคัญ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ 

เรื่อง ” วันรัฐธรรมนูญ”
 ก่อนทำแบบทดสอบได้จากลิงก์นี้ >>> https://bit.ly/3FAKwxo
2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
3. ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
4. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป (10 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ระบุไว้

ScreenShot 20230131172202 แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

เกียรติบัตร แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565

แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

ทำแบบทดสอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องทำแบบทดสอบให้ได้ 70 % ขึ้นไปถึงจะได้เกียรติบัตรในทางอีเมลของท่าน

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button