แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์  เมื่อได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

ScreenShot 20221208150149 แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

เกียรติบัตร แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ

แบบทดสอบ online วันรัฐธรรมนูญ 2565 ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทำแบบทดสอบ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
จะต้องทำแบบทดสอบให้ได้ 75 % ขึ้นไปถึงจะได้เกียรติบัตรในทางอีเมลของท่าน

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button