กิจกรรมที่น่าสนใจแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ online TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนท่าเรือ ”นิตยานุกูล”

แบบทดสอบ online TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนท่าเรือ ”นิตยานุกูล”

ครูคอมออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจทุกท่านทำแบบทดสอบความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อตอบถูกจำนวน 8 ข้อขึ้นไป

ปก900 แบบทดสอบ online TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนท่าเรือ ”นิตยานุกูล”

***ข้อควรระวัง : เขียนคำนำหน้าชื่อ และตรวจสอบการสะกด ชื่อ-สกุล ให้เรียบร้อยก่อนส่ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในเกียรติบัตรค่ะ
*หากคะแนนผ่านเกณฑ์แล้วยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อหน้าโพสต์หรือ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

>>>คำชี้แจง<<<
1. แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ เพียงกรอกชื่อและทำแบบทดสอบ
2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีโดยเกียรติบัตรจะส่งให้ทางอีเมล
3. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน 

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบ online TO BE NUMBER ONE

แบบทดสอบ online TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนท่าเรือ ”นิตยานุกูล”

=>> ทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button