กิจกรรมที่น่าสนใจ

แบบประเมินการอบรมหัวข้อ Topworksheets TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี

แบบประเมินการอบรมหัวข้อ Topworksheets TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน โดยผลของการสำรวจจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

topp แบบประเมินการอบรมหัวข้อ Topworksheets TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี

TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet  วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น.

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น.

เกียรติบัตร แบบประเมินการอบรมหัวข้อ Topworksheets

แบบประเมินการอบรมหัวข้อ Topworksheets TECHTALK 1 เรื่อง Top worksheet  วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 19.00 -20.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี

>> ลิงก์ทำแบบประเมิน

รายละเอียดเพิ่มเติม:: www.facebook.com/oneteachernorthern

ขอบคุณข้อมูล :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button