กิจกรรมที่น่าสนใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ วันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ วันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ “วันวิสาขบูชา” วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (ระบบเปิดตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๖ พฤษาภาคม เวลา ๑๙.๐๐ น.

วันวิสาขบูชา ปี 2565

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ วันวิสาขบูชา

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ วันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

>> แบบประเมินรับเกียรติบัตร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button