กิจกรรมที่น่าสนใจ

แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ

แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน โดยผลของการสำรวจจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ

พร้อมรับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการทำแบบประเมินโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรที่ Facebook Page สมศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป) *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

** ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรที่ Facebook Page สมศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ไฟล์นำเสนอ https://bit.ly/3HHISLU

โครงการ : ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่จัดโครงการ : 17 ธันวาคม 2565 | เวลา 08.00 – 12.00 น.
รูปแบบ : รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ สมศ.
ลิงก์สำหรับรับชมhttps://www.facebook.com/onesqa/videos/572166924722192/
ไฟล์นำเสนอ https://bit.ly/3HHISLU

เกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ของเดิม)

65 04 05 ส่งเสริม พื้นฐาน 14146 01 1024x724 1 แบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดย สมศ

ลิงก์ทำแบบประเมิน

ตรวจสอบรายชื่อการตอบแบบประเมิน ::

กิจกรรมตอบคำถาม https://bit.ly/3HIudQQ

>> โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรที่ Facebook Page สมศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ email : PPRDS@onesqa.or.th

ขอบคุณข้อมูล :: สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button