กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

ขอเชิญเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล CANVA ของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล CANVA ของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 21 ชั่วโมง ดังนี้

  • รายวิชาที่ 1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)
  • รายวิชาที่ 2 การสร้าง Infographic ด้วย Canva (6 ชั่วโมง)
  • รายวิชาที่ 3 การสร้าง Motion Infographic (6 ชั่วโมง)
  • รายวิชาที่ 4 การสร้างสื่อวีดิทัศน์ (6 ชั่วโมง)
ขอเชิญเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล CANVA ของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล CANVA

รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1-4 Onsite ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ระยะเวลาการพัฒนา

  •  รุ่นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 
  • รุ่นที่ 3 – 4 ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 

=> ลิงก์ลงทะเบียนอบรม

ขอบคุณข้อมูล :: กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button