ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆ

โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง-ภาวนาภิรัต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 16-23 ตุลาคม 2566

โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง-ภาวนาภิรัต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 16-23 ตุลาคม 2566

ด้วยโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง-ภาวนาภิรัต ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

  • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือนค่าจ้าง 7,000 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการโรงเรียน วัดน้ําบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) ตําบลน้ําบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 ตุลาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ 089-2623914 (คุณครูลิชากร คําไหว)

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด วัน เวลา สถานที่ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดน้ําบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) ตําบลน้ำบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง-ภาวนาภิรัต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง-ภาวนาภิรัต รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 16-23 ตุลาคม 2566

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง-ภาวนาภิรัต

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button