ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆ

โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับสมัครบุคคลเป็นครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันนี้ – 16 มิถุนายน 2566

โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับสมัครบุคคลเป็นครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566

ประกาศ….โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอก วิชาคอมพิวเตอร์ หรือ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา

 • ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มสาขา/สาขาวิชาเอก วิชาคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาท)
 • ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ประกาศ

 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 – 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารธนู โรงเรียนวัดเวฬุวัน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 19 มิถุนายน 2566
 • สอบคัดเลือก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 มิถุนายน 2566

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้

 • ปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 • รูปถ่ายหน้าตรง 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับสมัครบุคคลเป็นครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับสมัครบุคคลเป็นครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566

>> รายละเอียด

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button