ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆสอบครูอัตราจ้างสอบพนักงานราชการ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา รับสมัคร 27 มิย - 3 กค 67

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. ค่าตอบแทน
18,000 บาท / เดือน

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ทางเพจ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซต์ http://sodudonthani.ac.th/

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button