ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆ

โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ด้วยโรงเรียนไชยปราการ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปีการศึกษา

 • สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
 • สาขาวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท

วัน เวลา สถานที่สอบ

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนไชยปราการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ในวันมาสอบคัดเลือก
โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา
โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา
โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

>> โหลดใบสมัคร

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนไชยปราการ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button