ข่าวสอบครูดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสวยๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสวยๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 1/2566

ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่ ไฟล์แผ่นพับ งาม ๆ สวย ๆ น่ารัก ๆ คลัง ๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย 2567

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

  • ไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้
  • แผ่นพับในการสัมภาษณ์
  • แฟ้มสะสมผลงาน

“ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 1/2564

หลักสูตรการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ภาค ค

หลักสูตรการสอบแข่งขันตามเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน มีดังนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) พิจารณาจากการสัมภาษณ์
  • องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
  • องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน) ประเมินจากการนำเสนอแผนการสอนในสาขาวิชาที่สมัคร 1 แผนการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสวยๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสวยๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 1/2564
ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสวยๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 1/2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

ScreenShot 20220227104927 1 ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสวยๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย 2567
ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสวยๆ ใช้ประกอบการสอบภาค ค เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 1/2566

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณข้อมูล :: ครูศิลป์story

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button