กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

DIGITAL TRANSFORMATION การบรรยายพิเศษ หัวข้อ DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITAL TRANSFORMATION การบรรยายพิเศษ หัวข้อ DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITAL TRANSFORMATION การบรรยายพิเศษ หัวข้อ DIGITAL TRANSFORMATION

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ DIGITAL TRANSFORMATION การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรดิจิทัล

DIGITAL TRANSFORMATION การบรรยายพิเศษ หัวข้อ DIGITAL TRANSFORMATION
DIGITAL TRANSFORMATION การบรรยายพิเศษ หัวข้อ DIGITAL TRANSFORMATION

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจความหมายของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้
  2. ผู้เข้ารับฟังเข้าใจแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัลได้
  3. ผู้เข้ารับฟังอธิบายความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เข้ารับฟังสามารถอธิบายบริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐได้
  5. ผู้เข้ารับฟังสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
=>> ลงทะเบียนที่นี่

=>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button