อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
1. ให้กรอกข้อมูล ที่อยู่อีเมล / ชื่อสกุล ฯลฯ ให้ครบทุกช่อง เสร็จแล้วคลิกปุ่มถัดไปเพื่อทำแบบทดสอบ
2. ข้อสอบเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีคำตอบถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. เมื่ออ่านโจทย์แล้วต้องการตอบ ให้คลิกที่ปุ่มหน้าตัวเลือกที่ต้องการ
4. เมื่อทำข้อสอบครบตามจำนวนทุกข้อแล้ว ให้คลิกปุ่มส่งคำตอบ
5. หลังจ่ากส่งคำตอบแล้ว จะปรากฎหน้าต่างให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาฯ
6. เมื่อผู้เข้าสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อย 70) ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่แจ้งไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับ

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

>>ทำแบบทดสอบที่นี่<<

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button