อบรมออนไลน์
Trending

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/วัน)16ข้อ ถือว่าผ่านการอบรม

1. ทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการวิจัยทางการศึกษาสำหรับครู สำหรับผู้สนใจทั่วไป
2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกและตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง
3. แบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผลการทดสอบร้อยละ 80 (16ข้อ)ถือว่าผ่านการอบรม ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรในวันถัดไป
4. ผู้จัดการระบบจะตัดรายชื่อเพื่อออกเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมเวลา 23.00-00.00 น.

ทำแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล : เรียนออนไลน์กับโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

Related Articles

Back to top button