แนวข้อสอบ

รวม ชื่อย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

รวม ชื่อย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

รวม ชื่อย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

รวม ชื่อย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย รายชื่ออักษรย่อของหน่วยงานราชการ เท่าที่จะรวบรวมและสืบหาได้ ก็มีทั้งหมดนี้แหละครับ เพื่อน ๆ พี่ ๆ สามารถนำไปทายปัญหา ตอบกันได้เลยครับ ว่า ตัวย่อนี้ คือหน่วยงานใด รับรองคุ้มกับคะแนนที่จะได้รับแน่นอนครับ อย่าลืมครับว่า 1 คะแนน ก็สามารถเปลี่ยนลำดับได้เยอะเลยครับ พร้อมแล้วไปลุยกันเลย

อักษรย่อ หรือ คำย่อ คืออะไร

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยมากจะเป็นพยัญชนะ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่หลังอักษรนั้นๆ นิยมนำอักษรต้นพยางค์ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่

ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. , ร.ร. , พ.ศ. เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรละติน ส่วนใหญ่จะไม่มีจุด

ที่มา www.moe.go.th

รายชื่ออักษรย่อของหน่วยงานราชการ มีดังนี้

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ
สป.ศธ. = สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
กกอ. = คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กอศ. = คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กพฐ. = คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป./สพม. = สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ. = สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สกอ. = สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกศ. = สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สช. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ก.ค.ศ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สกสค. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา
สทศ. = สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สมศ. = สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
สกว. = สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สสวท. = สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช. = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สคบส. = สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สพร. = สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ก.พ.ร. = สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คพร. = คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สพท. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กพ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงาน กศน. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงาน กศน.จังหวัด ……. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด……..
กศน.อำเภอ …… = ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ………
ศรช. = ศูนย์การเรียนชุมชน
ศฝช. = ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

อักษรย่อของกระทรวงต่างๆ ในไทย

นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
กห. กระทรวงกลาโหม
กค. กระทรวงการคลัง
กต. กระทรวงการต่างประเทศ
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(new)
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(new)
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คค. กระทรวงคมนาคม
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(new)
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(new)
พน. กระทรวงพลังงาน(new)
พณ. กระทรวงพาณิชย์
มท. กระทรวงมหาดไทย
ยธ. กระทรวงยุติธรรม
รง. กระทรวงแรงงาน
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม(new)
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอบคุณข้อมูล :: https://campus.campus-star.com/variety/60349.html

>> แนวข้อสอบคลิกที่นี่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

Related Articles

Back to top button