กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรทางอีเมล

วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูยังเปรียบได้กับพ่อแม่คนที่ ๒ ที่เป็นผู้ให้ความรู้ในชีวิตของเราและเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญในการให้การศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น วันครูจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบ จำนวน ๑๐ ข้อ

เมื่อตอบคำถามได้ถูกต้อง ๘๐% ขึ้นไป สามารถรับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ทันที

จัดทำโดย โรงเรียนวัดพรหมสาคร Facebook : โรงเรียนวัดพรหมสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรทางอีเมล
แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรทางอีเมล

>>คลิกทำแบบทดสอบ<<

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button