กิจกรรมที่น่าสนใจอบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วันโคนมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันโคนมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันโคนมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบความรู้ วันสำคัญของไทย วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม 2565 โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ผู้ที่ทำแบบทดสอบต้องทำได้ 9 ข้อ ถึงจะผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับเกียรติบัตรส่งกลับผ่านระบบออนไลน์จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ คนละ 1 อีเมล ใช้อีเมล gmail เพียงเท่านั้น

แบบทดสอบออนไลน์ วันโคนมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รับเกียรติบัตรฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ วันโคนมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกทำแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button