ดาวน์โหลด
Trending

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567 docx แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567 docx แก้ไขได้ PDF ดาวน์โหลดไปปริ้นท์ใช้งานได้เลย โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567 docx แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ไฟล์ word *.docx แก้ไขได้ PDF ดาวน์โหลดไปปริ้นท์ใช้งานได้เลย โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

Download ไฟล์เอกสาร โดยเลือกได้ทั้งรูปแบบไฟล์เอกสาร word หรือ PDF ตามความสะดวก และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ พร้อมส่งใน “แบบฟอร์มแบบบันทึก การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566” โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี การเยี่ยมบ้านในแบบบันทึก ***

ตัวอย่าง แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 docx แก้ไขได้

หลักการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ดี

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นวิธีศึกษาและเก็บข้อมูลของครู โดยการไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียนตามที่นัดแนะนำกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ

  • ให้ครูได้เห็นสภาพครอบครัวและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน
  • เรียนรู้เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และตัวนักเรียน
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง
  • เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง

ซึ่งข้อมูลที่มาจากการเยี่ยมบ้านเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู รวมถึงการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเยี่ยมบ้านนับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีนโยบายในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2542 และมีการกำหนดไว้เป็นหนึ่งในมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยปัจจุบันมีหลายโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและประสบความสำเร็จ

ที่มา :: https://www.trueplookpanya.com/education/content/76325

>> บันทึกเยี่ยมบ้าน.doc

>> บันทึกเยี่ยมบ้าน.pdf

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ anigif1.gif แนวทางการเยี่ยมบ้าน 2566 แบบใหม่ ดาวน์โหลดที่นี่

แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน รูปแบบ นร./กสศ.01 ปี 2566

นร.01 ภาคเรียน 1 66 01 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567 docx แก้ไขได้
ที่มา :: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา http://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://krucomonlines.com/
Back to top button