คัดข่าวมาเล่าข่าวการศึกษา

โรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 เปิดรับสมัครแล้ว โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

โรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

สมัครเข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี พ.ศ. 2565 (Zero Waste School) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ ดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนํากลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝัง จิตสํานึก การลด คัดแยกขยะ และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ต่างๆ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการ ตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส และกลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565

การกำจัดขยะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกชุมชน แต่การกำจัดขยะให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ #จะต้องเป็นหน้าที่ของทุกคน และ #ต้องเริ่มต้นแยกขยะที่ต้นทางวันนี้ #ERDI มีเกล็ดความรู้ เรื่อง “เส้นทางขยะของแต่ละประเภท” เมื่อเราแยกทิ้งแล้ว ขยะแต่ละประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

1. ขยะย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ คือขยะจำพวก เศษอาหาร เศษใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานประเภทต่าง เช่น #Biogas,#Biomass นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตปุ๋ยได้ด้วย
2. ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง
3. ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมวัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน เข่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
4. ขยะทั่วไป คือขยะประเภทอื่น คือขยะที่นอกเหนือจาก ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยากไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ซองขนม กล่องโฟม

รายละเอียดโครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ anigif1.gif

>> รายชื่อโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button