อบรมออนไลน์กิจกรรมที่น่าสนใจ

บทเรียนออนไลน์ CHULAMOOC หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับใบประกาศฟรี โดย CHULAMOOC

บทเรียนออนไลน์ CHULAMOOC หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับใบประกาศฟรี โดย CHULAMOOC

บทเรียนออนไลน์ รับใบประกาศฟรี หลักสูตรวิทยาการคำนวณ : สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 โดย CHULAMOOC ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC เดือนมกราคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน”

ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

บทเรียนออนไลน์ CHULAMOOC หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4

วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก (Coding Computing Science: Exploring the Curriculum and First Steps in Coding) CHULAMOOC2008

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศ การมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ : สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding จะมีเนื้อหาจะมุ่งเน้นความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณ ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

ตัวอย่างใบเกียรติบัตรที่จะได้รับ

บทเรียนออนไลน์ CHULAMOOC หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับใบประกาศฟรี โดย CHULAMOOC
บทเรียนออนไลน์ CHULAMOOC หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับใบประกาศฟรี โดย CHULAMOOC

ช่วงเวลาเรียน
เริ่มลงทะเบียน 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เข้าสู่บทเรียน

ขอบคุณข้อมูล :: https://mooc.chula.ac.th/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button