ดาวน์โหลด

ไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละ ปีการศึกษา 2565

ไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละ ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ โปรแกรม Excel สำหรับวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จัดทำโดย เพจเฟซบุ๊ก วิชาการ

ScreenShot 20221001075429 ไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละ ปีการศึกษา 2565

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) หมายถึง ระดับความส าเร็จที่ได้จากความสามารถทางร่างกาย หรือสมอง ซึ่งอาจพิจารณาได้จากคะแนนที่ก าหนดให้ หรือคะแนนที่ได้จากงานที่ผู้สอนมอบให้ หรือทั้งสอง องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผลคะแนนหลังการเรียนที่สูงขึ้นจาก คะแนนทดสอบก่อนการเรียน

แจกไฟล์ Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน

Pretest Posttest 01 ไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละ ปีการศึกษา 2565

>> ดาวน์โหลดคลิก

อ้างอิงที่มา เพจเฟซบุ๊ก วิชาการ

โดย :: เพจ วิชาการ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ครูคอมออนไลน์

บทความโดย : ครูคอมออนไลน์ ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/krucomputers เว็บไซต์ : http://www.krucomonlines.com/
Back to top button