วิทยฐานะ

วิทยฐานะ หมายถึง ตำแหน่งความรู้ ความ สามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญของ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติ งานวิชาชีพ

Back to top button